Aftrap onderwijsroute

Donderdag 12 januari was de officiële aftrap van een nieuw inburgeringstraject op het Graafschap College. Een eerste groep van zo’n 20 studenten uit 5 verschillende landen begint aan deze opleiding in de zogenaamde onderwijsroute.

Nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet van kracht geworden. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Er zijn binnen de inburgering drie verschillende routes: de zogenaamde Z- of zelfredzaamheidsroute, voor inburgeraars met lage leerbaarheid, de B1-route, die door de grootste groep inburgeraars zal worden gevolgd, en de onderwijsroute, speciaal voor jonge mensen die een beroepsopleiding willen gaan volgen. Voor deze laatste route heeft het Graafschap College de aanbesteding gewonnen, samen met de HAN en de Radboud Universiteit. Bij de onderwijsroute gaat het om het toeleiden van inburgeraars naar een erkend diploma mbo/hbo/wo.

Op weg naar een mbo-diploma

De eerste 20 studenten zijn door de Achterhoekse gemeenten bij de Taalschool van het Graafschap College aangemeld voor de onderwijsroute. Naar verwachting zal op niet al te lange termijn een tweede groep starten. Het gaat met name om jonge mensen, tussen de 19 en 28 jaar. Zij gaan vanaf nu zo’n 25 uur per week naar school. Daarvan wordt circa 80% besteed aan het aanleren van de Nederlandse taal, waarbij natuurlijk ook veel aandacht is voor leven en werken in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast krijgen de deelnemers vakken als rekenen en Engels. Het belangrijkste doel is dat de student binnen anderhalf jaar klaar is om de overstap naar een mbo-opleiding te maken. Binnen het Graafschap College zijn de lijntjes tussen de Taalschool en de mbo-opleidingen kort, wat de doorstroom zeker zal vergemakkelijken.

Aftrap

Bij de feestelijke aftrap van de onderwijsroute waren naast de nieuwe studenten en hun docenten een aantal wethouders en klantmanagers van de betrokken gemeenten aanwezig. Wethouder Jorik Huizinga van de gemeente Doetinchem sprak de aanwezigen toe, net als Mirjam Koster, voorzitter van het CvB van het Graafschap College. Na een informele activiteit waarbij studenten en gasten op geanimeerde wijze met elkaar kennismaakten, was het eigenlijke aftrapmoment: studenten trapten en prikten onder grote hilariteit een aantal ballonen stuk.