Bedrijfscursussen

VAARDIG OP DE WERKVLOER
Cursussen in taal- en andere basisvaardigheden 

Investeren in je medewerkers is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van het HR-beleid van bedrijven en instellingen. Steeds meer werkgevers investeren in hun medewerkers door cursussen of trainingen aan te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van (vak)taal, rekenen of digitale vaardigheden.

Werknemers die zo’n training volgen, krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Ze werken effectiever en efficiënter en voelen meer betrokkenheid en loyaliteit ten opzichte van de organisatie. Het werkplezier groeit en het ziekteverzuim daalt. Daarnaast hebben medewerkers die hun taal- en andere vaardigheden vergroten, meer kans om door te ontwikkelen naar een andere functie. En, niet onbelangrijk, de veiligheid op de werkvloer neemt toe.  

Maatwerk 

Het Graafschap College verzorgt cursussen op maat, in nauw overleg met u als werkgever. We onderscheiden hierbij twee doelgroepen.  

  •  Doelgroep moedertaalsprekers (NT1 oftewel Nederlands als eerste taal) 

Naast moedertaalsprekers die moeite hebben met de basisvaardigheden, vallen hier ook anderstaligen onder die al langere tijd in Nederland verblijven en de taal inmiddels mondeling voldoende tot goed beheersen (B1), maar wel problemen ervaren met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.  

  •  Doelgroep anderstaligen (NT2 oftewel Nederlands als tweede taal) 

Volwassen werknemers die een andere moedertaal dan het Nederlands beheersen en die niet meer inburgeringsplichtig zijn.  

 

Voor beide doelgroepen stellen we in overleg met u, en op basis van de leervraag van de medewerker(s), een maatwerkprogramma vast. Bij moedertaalsprekers valt te denken aan het lezen en begrijpen van bepaalde instructies, het leren van vaktermen, berekeningen maken en omgaan met digitalisering binnen het bedrijf. 

Bij anderstaligen zal de focus, wanneer de aanwezige kennis van het Nederlands nog gering is, liggen op de vaardigheden spreken, luisteren en begrijpen (waarbij het uitbreiden van de woordenschat een cruciale rol speelt) en bij medewerkers met een iets hoger taalniveau ook op grammatica, werknemersvaardigheden, veiligheidsinstructies en vaktaal.  

Kosten 

Voor elk traject bieden wij u een offerte aan op basis van uw wensen en doelen en de behoeftes van de werknemer(s). Aan het eind van het traject ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.     

De voordelen van het Graafschap College   

  • Erkend opleidingsinstituut in de regio;  
  • Gecertificeerde docenten met ruime ervaring;  
  • Uitgebreide kennis en expertise;  
  • Flexibel in het opzetten van een passend programma voor u als werkgever en voor uw werknemer(s);  
  • Aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs;  
  • De mogelijkheid om trainingen op locatie te verzorgen, zodat uw werknemers geen tijd kwijt zijn aan reizen. 

Contact 

Wij bespreken graag uw vragen en wensen met u!  Neem contact op met:

Léon ten Elshof
E: l.tenelshof@graafschapcollege.nl
M: 06 4052 1289