Taalhuis Achterhoek

Het Graafschap College is een van de samenwerkingspartners binnen het Taalhuis Achterhoek. Een Taalhuis is een ontmoetingsplek voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook met rekenen of digitale vaardigheden. Deze mensen, van Nederlandse of van buitenlandse herkomst, kunnen in een Taalhuis ondersteuning of advies krijgen en cursussen of workshops volgen. Taalhuizen bestaan in heel Nederland.

In september 2016 is het Taalhuis Achterhoek opgericht, een samenwerking tussen de Achterhoekse bibliotheken, het Graafschap College, welzijnsorganisaties, Stichting Lezen & Schrijven en het Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek (waar zo’n 80 partijen bij betrokken zijn). Eline Derks is de regiocoördinator van Taalhuis Achterhoek. Zij verbindt de activiteiten van de Achterhoekse Taalhuizen, verbonden aan bibliotheek Oost-Achterhoek, West-Achterhoek, Achterhoekse Poort en Montferland. Daarnaast legt zij de verbinding tussen het non-formele leren (cursussen en workshops in de bibliotheken, leesclubs, e.d.) en het formele leren. De formele educatie wordt geboden door de Taalschool van het Graafschap College, in de vorm van de cursussen Nederlands die u op deze website kunt vinden.

De doelstelling van Taalhuis Achterhoek is om jaarlijks zo’n 750 taaltrajecten aan te bieden, waarbij het afhankelijk van de individuele deelnemer zal gaan om formele of non-formele educatie. Naast medewerkers van de bibliotheken en docenten van de Taalschool van het Graafschap College, helpen talloze taalvrijwilligers om deze doelstelling te verwezenlijken.

Meer weten over Taalhuis Achterhoek en de verschillende Achterhoekse Taalhuizen? Vraag ernaar bij uw plaatselijke bibliotheek! U kunt ook kijken op de site ikdoeookmee.nl of gratis bellen met 0800 023 4444.