Cursussen Nederlands

De Taalschool verzorgt cursussen voor volwassenen van Nederlandse en buitenlandse afkomst. De cursussen zijn gericht op:

  • Spreken, luisteren en gesprekken voeren
  • Lezen en schrijven
  • Rekenen
  • Alledaagse digitale vaardigheden om goed om te kunnen gaan met informatie en om te kunnen communiceren
  • Beroepsvaardigheden, om een betere plek op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven.

De cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) bieden we op verschillende niveaus aan.

Klik in het menu links van deze tekst op “Cursussen” of in de witte balken boven aan de pagina om te zien welke cursussen Nederlands we bieden.