Cursussen Nederlands

Taal: de sleutel naar een nieuw bestaan

  • Woon jij nog niet lang in Nederland en wil je de Nederlandse taal beter leren?
  • Of heb je je inburgeringsdiploma gehaald en wil je nu verder leren?
  • Of ben je geboren en getogen in Nederland, maar heb je bijvoorbeeld weinig onderwijs gehad en wil je nu tóch beter leren lezen en schrijven?

Kom dan naar de Taalschool van het Graafschap College. De Taalschool verzorgt cursussen voor volwassenen van Nederlandse en buitenlandse afkomst. De cursussen zijn gericht op:

  • Spreken, luisteren en gesprekken voeren
  • Lezen en schrijven
  • Rekenen
  • Alledaagse digitale vaardigheden om goed om te kunnen gaan met informatie en om te kunnen communiceren

De cursussen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) bieden we op verschillende niveaus aan. Bij de cursussen Nederlands + Leven leer je Nederlands om je in het dagelijks leven beter te kunnen redden. Bij de cursussen Nederlands + Studeren leer je Nederlands om een opleiding te kunnen doen.