Vrijwilligers

Op de Taalschool van het Graafschap College volgen volwassenen van Nederlandse en buitenlandse herkomst taallessen. Ook is de Taalschool mede-organisator van taalbevorderingsprojecten, zoals leesclubs voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen. Deze leesclubs komen bij elkaar in bibliotheken en buurthuizen in Doetinchem, Winterswijk en vele anderen gemeenten in de regio. Veel van deze activiteiten worden uitgevoerd in het kader van Taalhuis Achterhoek, waarin de Taalschool samenwerkt met bibliotheken, welzijnsorganisaties en de stichting Lezen&Schrijven.

Zowel bij de lessen van de Taalschool (het zogenaamde ‘formele leren’) als bij de verschillende projecten (‘non-formeel leren’) zetten wij graag vrijwilligers in, om cursisten en deelnemers extra ondersteuning en begeleiding te geven.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger taalondersteuning te geven binnen de Taalschool of het Taalhuis? Neem dan gauw contact met ons op!

Contactpersoon:

Ingrid van der Lelij
E: i.vanderlelij@graafschapcollege.nl
M: 06 4016 1425