Over de sector Educatie & Participatie

De sector Educatie & Participatie is een van de vier onderwijssectoren die samen het Graafschap College vormen. De andere sectoren zijn: Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening en Zorg, Welzijn & Sport.

De sector Educatie & Participatie verzorgt uiteenlopende opleidingen en cursussen.
Taalschool: hier kunnen volwassenen van Nederlandse en buitenlandse afkomst hun kennis van het Nederlands en gerelateerde vaardigheden verbeteren, bijvoorbeeld met het oog op een vervolgopleiding of werk. Verder verzorgt de Taalschool (in-company) bedrijfscursussen, zoals Taal op de Werkvloer.
Vavo: de eenjarige opleiding vmbo-tl, havo of vwo binnen het volwassenenonderwijs, dus voor studenten van 18 jaar of ouder (en studenten van 16 of 17 met convenant).
Entree-opleiding: praktijkgerichte opleiding voor studenten van 16 jaar of ouder, ter voorbereiding op werk of een mbo-opleiding op niveau 2.
Mijn School: een alternatief traject waarin jongeren een aantal opleidingen van de sector ZW&S kunnen volgen.
Loopbaanplein: hier zijn alle vormen van studentbegeleiding van het Graafschap College geconcentreerd. Studenten kunnen hier terecht voor hulp en ondersteuning bij allerlei vragen over leren, werken en stages.

De dagelijkse leiding van de sector E&P ligt bij het sectormanagement. Dit bestaat uit de sectordirecteur, 6 (opleidings)managers en een sectoradviseur onderwijskwaliteit:

  • Rik van Wijk: sectordirecteur
  • André Nijland: opleidingsmanager Entree
  • Minke Hermes: opleidingsmanager Maatwerk en Mijn School
  • Dianne Kortschot: manager Loopbaanplein
  • Gerard Meyer: interim-opleidingsmanager Vavo
  • Jochem Sipkens: opleidingsmanager Taalschool en Reken- en taalteam
  • Roy Mengerink: sectormanager Bedrijfsvoering
  • Floortje Ebbers : sectoradviseur onderwijskwaliteit

 

De sector Educatie & Participatie biedt onderwijs aan mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Al deze mensen hebben een gemeenschappelijk doel: ze willen verder leren om beter mee te kunnen doen in de maatschappij. Ze willen zichzelf ontwikkelen, om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk, of om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Als sector doen we er alles aan om deze mensen te ondersteunen in dat streven.

Het Graafschap College

Het Graafschap College is met z’n 10.000 studenten en 900 medewerkers een groot regionaal opleidingencentrum (roc). Mensen uit de Achterhoek en de Liemers, maar ook van daarbuiten, studeren en werken op onze school. We bieden een ruim aanbod aan mbo-opleidingen en andere opleidingen en cursussen, waaronder bedrijfscursussen. We zijn een grote organisatie, maar we richten ons onderwijs kleinschalig in. De diverse locaties hebben een eigen karakter en sfeer. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan het succes van onze studenten, zowel in hun loopbaan als in hun leven. Ook willen we, samen met bedrijven, instellingen en andere partners, bijdragen aan het versterken van de regio.
Het Graafschap College: partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio!