Nederlands + Studeren – Cursus NT2 (B1 en B2)

  • Deeltijd
  • Een cursus Nederlands duurt maximaal ca. 20 weken. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we welk programma je gaat volgen en hoeveel uur je precies naar school gaat.

  • Je kunt je op elk moment aanmelden voor een cursus aan de Taalschool; tijdens het oriënterende gesprek bekijken we of je eind augustus of begin februari met de cursus kunt beginnen.
De cursus

Nederlands + Studeren (Educatieve redzaamheid)

“Educatieve redzaamheid” betekent dat je Nederlands leert om een (vervolg-)opleiding te kunnen doen.

De cursussen zijn vooral gericht op het verbeteren van de taalvaardigheden. Het gaat hierbij om praten, luisteren, lezen, schrijven en gesprekken voeren. Ook rekenvaardigheden en digitale vaardigheden komen aan bod.

Doelgroep

NT2 staat voor “Nederlands als tweede taal” –  deze cursussen zijn dus bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst, voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

De cursus op niveau B1 leidt op voor het Staatsexamen Nederlandse Taal I. De cursus op niveau B2 leidt op voor het Staatsexamen II.

Studievorm (deeltijd)
Deeltijd
Duur

Een cursus Nederlands duurt maximaal ca. 20 weken. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we welk programma je gaat volgen en hoeveel uur je precies naar school gaat.

Sector
Educatie & Participatie
Startdata
Je kunt je op elk moment aanmelden voor een cursus aan de Taalschool; tijdens het oriënterende gesprek bekijken we of je eind augustus of begin februari met de cursus kunt beginnen.
Cursusgeld (bij deeltijd)
De gemeente vindt het belangrijk dat je goed kunt meedoen in de samenleving en betaalt daarom het lesgeld voor je. Zelf moet je lesmaterialen betalen. Dit kost tussen € 80,- en € 100,-. Na het oriënterende gesprek ontvang je een vrijblijvende prijsopgave op basis van de keuzes die je hebt gemaakt.
Onderwijsbenodigdheden

Lesmaterialen worden verzorgd door school.

Oriënterend gesprek

Als je denkt dat deze cursus aan de Taalschool iets voor jou is, maak dan een afspraak met ons voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is gratis en verplicht je tot niets. We bespreken uitgebreid je wensen, doelen en mogelijkheden en stellen een programma samen, speciaal voor jou! Je kunt natuurlijk je partner of een andere begeleider meenemen naar het gesprek.

Aanmeldprocedure

Je kunt je op elk moment in het jaar aanmelden voor een oriënterend gesprek door het aanmeldformulier op deze website in te vullen.

Heb je een vraag over het aanmelden? Bel dan gerust met de administratie van de sector E&P: 0314 353 800.

Vervolgmogelijkheden

Na de cursus NT2 B1 of B2 kun je verder leren op het Graafschap College. Je kunt bijvoorbeeld de Entree-opleiding of een mbo-opleiding gaan volgen,  of een opleiding binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Je moet dan natuurlijk wel aan de toelatingseisen van die opleiding voldoen.

Overige informatie

Kleine groepen per niveau
Op de Taalschool krijg je les in kleine groepen, met medecursisten die op ongeveer hetzelfde niveau zitten als jij. Naast de docenten zijn er vrijwilligers, die ondersteuning bieden in de les. De lessen zijn overdag of ’s avonds.

Niveau(s)
B1 en B2
Uitleg over ieder niveau

De term NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal. Als je niet in Nederland bent opgegroeid, is de taal die je in je eigen land hebt geleerd (je moedertaal) je eerste taal. Nu je in Nederland woont, wordt het Nederlands je tweede taal. Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over de verschillende niveaus waarop je een taal kunt leren. Binnen NT2 kennen we de volgende 4 taalniveaus: A1, A2, B1 en B2.

Op NT2 niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je je niet alleen in eenvoudige, alledaagse situaties goed kunt redden, maar ook in meer bijzondere situaties. Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar je in het dagelijks leven vrijwel geen problemen met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou. Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld wat betreft lezen en begrijpen op een hoger niveau komt dan wat betreft spreken en schrijven.

Hoe wordt het huidige en te volgen niveau bepaald?

Tijdens het oriënterende gesprek bepalen we op welk niveau je nu zit, op welk niveau je wilt komen en welk niveau haalbaar is. Zo nodig gebruiken we een toets om te helpen bij het vaststellen hiervan.