Nederlands + Studeren (Educatieve redzaamheid)

Nederlands leren om een opleiding te kunnen doen

Onder Nederlands + Studeren (Educatieve redzaamheid) vallen de volgende cursussen:

Het gaat bij alle cursussen om mondelinge en schriftelijke vaardigheden.