Nederlands + Leven – Cursus NT1 (1F en 2F)

  • Deeltijd
  • Een cursus Nederlands duurt maximaal ca. 20 weken. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we welk programma je gaat volgen en hoeveel uur je precies naar school gaat.

  • Je kunt je op elk moment aanmelden voor een cursus aan de Taalschool; tijdens het oriënterende gesprek bekijken we of je eind augustus of begin februari met de cursus kunt beginnen.
De cursus

Nederlands + Leven (Sociale redzaamheid)

“Sociale redzaamheid” betekent dat je Nederlands leert om je in het dagelijks leven beter te kunnen redden.

De cursussen zijn vooral gericht op het verbeteren van taalvaardigheden. Het gaat hierbij om praten, luisteren, lezen en schrijven. Ook eenvoudige rekenvaardigheden en digitale vaardigheden komen aan bod.

Doelgroep

NT1 staat voor “Nederlands als eerste taal”. Deze cursussen zijn dus bedoeld voor volwassenen die in Nederland zijn opgegroeid en die niet of niet voldoende kunnen lezen en schrijven (‘laaggeletterden’).

Studievorm (deeltijd)
Deeltijd
Duur

Een cursus Nederlands duurt maximaal ca. 20 weken. Tijdens het oriënterende gesprek bespreken we welk programma je gaat volgen en hoeveel uur je precies naar school gaat.

Sector
Educatie & Participatie
Startdata
Je kunt je op elk moment aanmelden voor een cursus aan de Taalschool; tijdens het oriënterende gesprek bekijken we of je eind augustus of begin februari met de cursus kunt beginnen.
Onderwijsbenodigdheden

Lesmaterialen worden verzorgd door school.

Oriënterend gesprek

Als je denkt dat deze cursus op de Taalschool iets voor jou is, maak dan een afspraak met ons voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is gratis en verplicht je tot niets. We bespreken uitgebreid je wensen, doelen en mogelijkheden en stellen een programma samen, speciaal voor jou! Je kunt natuurlijk je partner of een andere begeleider meenemen naar het gesprek.

Aanmeldprocedure

Je kunt je op elk moment in het jaar aanmelden voor een oriënterend gesprek door het aanmeldformulier op deze website in te vullen.

Heb je een vraag over het aanmelden? Bel dan gerust met de administratie van de sector E&P: 0314 353 800.

Overige informatie

Kleine groepen per niveau
Op de Taalschool krijg je les in kleine groepen, met medecursisten die op ongeveer hetzelfde niveau zitten als jij. Naast de docenten zijn er vrijwilligers, die ondersteuning bieden in de les. De lessen zijn overdag of ’s avonds.

Niveau(s)
1F en 2F
Uitleg over ieder niveau

De term NT1 wordt gebruikt om aan te geven dat het om je moedertaal gaat, in dit geval dus om Nederlanders die Nederlandse les volgen. Binnen NT1 worden de niveaus 1F, 2F en 3F gebruikt. Niveau 1F geeft aan dat je wat betreft de Nederlandse taal op het niveau zit van het eind van het basisonderwijs. Niveau 2F is het niveau van (het einde van) het vmbo.

Hoe wordt het huidige en te volgen niveau bepaald?

Tijdens het oriënterende gesprek bepalen we op welk niveau je nu zit, op welk niveau je wilt komen en welk niveau haalbaar is. Zo nodig gebruiken we een toets om te helpen bij het vaststellen hiervan.