Nederlands + Leven (Sociale redzaamheid)

Nederlands leren om je in het dagelijks leven beter te kunnen redden

Onder Nederlands + Leven (Sociale redzaamheid) vallen de volgende cursussen:

Deze cursussen zijn gericht op het verbeteren van je taalvaardigheden. Het gaat hierbij om mondelinge en schriftelijke vaardigheden.